תקציר עמ' 116 - דוגמה

מציאת נקודות מינימום ומקסימום מוחלטים של פונקציה עם שורש