תקציר עמ' 112 - ת. 26

חקירת פונקציה עם שורשים ופרמטרים