תקציר עמ' 111 - ת. 22

חקירת פונקציה עם שורשים ופרמטרים