תקציר עמ' 111 - ת. 10

חקירת פונקציה עם שורשים וסרטוט גרף של פונקציה עם שורשים