תקציר עמ' 111 - ת. 6

חקירת פונקציה עם שורשים וסרטוט גרף של פונקציה עם שורשים