חקירת פונקציה עם שורשים וסרטוט גרף של פונקציה עם שורשים