תקציר חקירת פונקציה - פונקציות עם שורשים

עמ' 108 - 109 - דוגמה