תקציר עמ' 107 - ת. 6

מציאת אסימפטוטות אנכיות של פונקצית מנה עם שורש