תקציר עמ' 107 - דוגמה

מציאת אסימפטוטה אנכית של פונקצית מנה עם שורש