תקציר עמ' 54 - ת. 17

מציאת פרמטר של פונקציה עם שורש ומציאת פרמטר