מציאת תחום ההגדרה ונקודות קיצון כולל בקצוות תחום ההגדרה