תקציר עמ' 105 - ת. 8

מציאת נקודות קיצון בקצות תחום ההגדרה של פונקציה עם שורש