מציאת נקודות קיצון בקצות תחום ההגדרה של פונקציה עם שורש