תקציר עמ' 103 - ת. 26

חישובים שונים בפונקציה עם שורש