תקציר עמ' 103 - ת. 23

חישובים שונים בפונקציה עם שורש