תקציר עמ' 103 - ת. 22

הוכחת עליית פונקציה, מציאת משיק על פי נקודה ושיפוע וחישובים נוספים