תקציר עמ' 102 - ת. 13

מציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציה עם שורש