תקציר עלייה וירידה - פונקציות עם שורשים

עמ' 100 - 101 - דוגמאות א' - ב'