תקציר עמ' 99 - ת. 35

מציאת נקודות קיצון פנימיות של פונקציה עם שורש, מציאת נקודות קיצון פנימיות של פונקציה עם שורש ופרמטרים