מציאת נקודות קיצון פנימיות של פונקציה עם שורש, מציאת נקודות קיצון פנימיות של פונקציה עם שורש ופרמטרים