תקציר עמ' 98 - ת. 31

מציאת נקודות קיצון פנימיות עם פרמטרים של פונקציה עם שורש