מציאת נקודות קיצון פנימיות עם פרמטרים של פונקציה עם שורש