תקציר עמ' 97 - ת. 14

מציאת נקודות קיצון פנימיות של פונקציה עם שורש