תקציר עמ' 97 - ת. 11

מציאת נקודות קיצון פנימיות של פונקציה עם שורש