תקציר עמ׳ 96 - דוגמאות ג׳-ד׳

עמ' 96 - 97 - דוגמאות ג' - ד'