תקציר נקודות קיצון פנימיות - פונקציות עם שורשים

עמ' 95 - 96 - דוגמאות א' - ב'