תקציר עמ' 94 - ת. 35

מציאת משוואת משיק עם פרמטרים לגרף פונקציה עם שורש, מציאת נקודת ההשקה