תקציר עמ' 92 - ת. 21

מציאת נקודת ההשקה עפ״י שיפוע המשיק לגרף פונקציה עם שורש