תקציר עמ' 90 - ת. 35

הוכחת ערכה של נגזרת פונקציה עם שורש