תקציר עמ' 89 - ת. 15, 18

מציאת ערך נגזרת של פונקציה עם שורש