תקציר אי שוויונים עם שורשים

פתרון אי שוויונים אי רציונאלים עם שורשים, מציאת תחום הגדרה של אי שוויון