מציאת תחום הגדרה של פונקציות עם שורשים (פונקציות מנה ואי שוויונים עם שברים)