תקציר עמ' 84 - ת. 25

מציאת תחום הגדרה של פונקציות עם שורשים (פונקציות מנה ואי שוויונים עם שברים)