תקציר עמ' 83 - דוגמאות ב' , ד'

מציאת תחום הגדרה של פונקציות עם שורשים (אי שוויונים ממעלה ראשונה ושלישית)