מציאת תחום הגדרה של פונקציות עם שורשים (אי שוויונים ממעלה ראשונה ושלישית)