תקציר עמ' 84 - ת. 9

מציאת תחום הגדרה של פונקציות עם שורשים (אי שוויונים ריבועיים)