תקציר עמ' 83-82 - דוגמאות א' , ג'

מציאת תחום הגדרה של פונקציות עם שורשים (אי שוויונים ממעלה ראשונה ושלישית)