תקציר הפונקציה  y=√x  ופונקציות עם שורשים ריבועיים

התאמת פונקציה ריבועית לגרף