תקציר עמ' 70 - ת. 10

תרגיל הכולל זיהוי פונקציה רציונאלית על פי הגרף