תקציר עמ' 66 - ת. 8

מציאת נקודות קיצון של פונקציה רציונאלית