תקציר עמ' 51 - דוגמה ב'

דוגמה נוספת לחקירת פונקציה רציונאלית