תקציר חקירת פונקציה רציונאלית

חקירת פונקציה רציונאלית וסרטוט הגרף שלה, עמ' 50 - 51 - דוגמה א'