תקציר עמ' 49 - ת. 42

מציאת אסימפטוטות של פונקציה עם פרמטרים