תקציר עמ' 48 - ת. 25

מציאת אסימפטוטות המקבילות לצירים