פתרון משוואה ריבועית, מציאת אסימפטוטה אנכית, מציאת אסימפטוטה אופקית, מציאת תחום הגדרה של פונקציה רציונאלית, מציאת נקודות קיצון של פונקציה רציונאלית