תקציר עמ' 47 - ת. 13

מציאת אסימפטוטה אופקית של פונקציה רציונאלית