תקציר עמ' 33 - ת. 29

מציאת נקודות קיצון של פונקציה רציונאלית עם פרמטרים, מציאת פרמטר