תקציר עמ' 32 - ת. 11

מציאת נקודות קיצון של פונקציה רציונאלית, מציאת סימן הנגזרת השנייה