תקציר עמ' 21 - ת. 8

מציאת נקודות קיצון של פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי, מציאת פרמטר