תקציר עמ' 20 - ת. 6

מציאת נקודות קיצון של פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי