תקציר עמ' 18 - ת. 2

פונקציה מורכבת, פונקציה פנימית, פונקציה חיצונית, כלל השרשרת, הנגזרת