תקציר משיק לגרף של פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי

משוואת ישר המשיק לגרף של פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי, עמ׳ 18 - דוגמה