תקציר עמ' 17 - ת. 18

נגזרת פונקציה מורכבת עם מעריך שלם ושלילי