תקציר עמ' 17 - ת. 11

חישוב ערך נגזרת של פונקציה מורכבת בנקודה נתונה