תקציר הכלל לנגזרת של מנת שתי פונקציות

מציאת נגזרת מנת שתי פונקציות, עמ' 12 - דוגמה