הבעת שטח משולש ומציאת זוית בעזרת זהויות ומשוואות טריגונומטריות