תקציר עמ' 442 - ת. 20

הבעת שטח משולש ומציאת זוית בעזרת זהויות ומשוואות טריגונומטריות